ОБЕКТ: МВЕЦ “Станкова река”
ИНВЕСТИТОР: ВЕЦ “Станкова река” ООД
ГОДИНА: 2008
МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ: община Белица

Проектиране, доставка и монтаж на затворни съоръжения на водовземането.


КОНТАКТИ

София 1574, бул. Шипченски проход” 65,
ет. 2, офис 16,
тел./ факс (02) 870 62 57, GSM 0878 198 361,
e-mail: savak.ltd@gmail.com