ОБЕКТ: Укрепване на бреговете на р. Арда в района на р. Арда
ИНВЕСТИТОР: Енергопроект –Хидроенергетика ООД
ГОДИНА: 2008
МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ: гр. Кърджали

Проектиране на сегментен затвор.


КОНТАКТИ

София 1574, бул. Шипченски проход” 65,
ет. 2, офис 16,
тел./ факс (02) 870 62 57, GSM 0878 198 361,
e-mail: savak.ltd@gmail.com