ОБЕКТ: МВЕЦ “Лопян”
ИНВЕСТИТОР: ВАЛИДЕКС ЕООД
ГОДИНА: 2003-2005
МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ: с. Лопян

Проектиране, доставка и монтаж на затворни съоръжения на водовземането.


КОНТАКТИ

София 1574, бул. Шипченски проход” 65,
ет. 2, офис 16,
тел./ факс (02) 870 62 57, GSM 0878 198 361,
e-mail: savak.ltd@gmail.com