ОБЕКТ: МВЕЦ “Лесичево”
ИНВЕСТИТОР: Делектра-хидро ООД
ГОДИНА: 2005
МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ: с. Лесичево

Проектиране, доставка и монтаж на затворни съоръжения на водовземането.

КОНТАКТИ

София 1574, бул. Шипченски проход” 65,
ет. 2, офис 16,
тел./ факс (02) 870 62 57, GSM 0878 198 361,
e-mail: savak.ltd@gmail.com