ОБЕКТ: МВЕЦ “КОСИЦА”
ИНВЕСТИТОР: Микро ВЕЦ Косица ООД
ГОДИНА: 2003-2005
МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ: м. Косица,.с.Дивчовото, общ. Тетевен

Проектиране, доставка и монтаж на затворни съоръжения на водовземането.


КОНТАКТИ

София 1574, бул. Шипченски проход” 65,
ет. 2, офис 16,
тел./ факс (02) 870 62 57, GSM 0878 198 361,
e-mail: savak.ltd@gmail.com