ОБЕКТ: Подмяна ремонтен затвор на ОИ на яз. Кокаляне.
ИНВЕСТИТОР: НЕК ЕАД предприятие “Язовири и каскади”
ГОДИНА: 2007
МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ: яз. район „ Искър”.

Проектиране, доставка и монтаж на ремонтен затвор за основен изпускател на яз. Кокаляне.


КОНТАКТИ

София 1574, бул. Шипченски проход” 65,
ет. 2, офис 16,
тел./ факс (02) 870 62 57, GSM 0878 198 361,
e-mail: savak.ltd@gmail.com