ОБЕКТ: Водоснабдяване на с. Чавдар - Q=30 l/s
ИНВЕСТИТОР: Община Пирдоп
ГОДИНА: 20010
МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ: с. Чавдар

Проектиране, доставка и монтаж на самопочистваща се решетка, Q=30 l/s.


КОНТАКТИ

София 1574, бул. Шипченски проход” 65,
ет. 2, офис 16,
тел./ факс (02) 870 62 57, GSM 0878 198 361,
e-mail: savak.ltd@gmail.com