ОБЕКТ: Водохващане на р. Болованджика
ИНВЕСТИТОР: БГС Груп АД
ГОДИНА: 2009
МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ: с. Рибарица

Проектиране, доставка и монтаж на затворни съоръжения за пречиствателна станция за питейни води „Йовковци” – 14 броя.


КОНТАКТИ

София 1574, бул. Шипченски проход” 65,
ет. 2, офис 16,
тел./ факс (02) 870 62 57, GSM 0878 198 361,
e-mail: savak.ltd@gmail.com