Фирма „Савакинженеринг „ ЕООД е регистрирана през 2006 г. и е правоприемник на ЕТ „Савакинженеринг” действаща от 1995 г.

Предмет на дейност на фирмата са проектно-проучвателни работи, изработка, доставка и монтаж, както и ремонтно-възстановителни работи на затворни съоръжения (саваци) за хидротехнически съоръжения.

Обект на нашата дейност са следните типове нестандартни съоръжения:
 • Плоски потопени затвори.
  Плъзгащи и колесни плоски затвори за светли отвори по задание на Инвеститора. Задвижването им е ръчно или с електродвигател.
 • Плоски преливаеми затвори.
  Плъзгащи и колесни плоски затвори за светли отвори по задание на Инвеститора. Задвижването им е ръчно или с електродвигател.
 • Плоски сдвоени затвори
  Състоят се от две табли с един подемен механизъм. Горната табла има възможносдт да се спуска под работно водно ниво и да пропуска плаващи тела и високи вълни.
 • Преливни клапи.
  Автоматични с противотежест и със собствено задвижване – машинно или хидравлично
 • Преливни сегментни затвори.
 • Груби решетки.
  Предназначени са да почистват водния поток от едри плаващи предмети с габарити над 100 мм.
 • Фини решетки.
  Предназначени са да почистват водния поток от фини плаващи предмети съгласно изискванията на технологичното оборудване (турбини, помпи). Светлото разстояние между шините им е от 15 до 100 мм.
 • Решеткочистещи машини.
  Предназначена е да почиства фината решетка от клони, листа и други малкогабаритни предмети. Задвижванeто им е електрическо.
 • Самопочистващи се решетки тип „Коанда”.

КОНТАКТИ

София 1574, бул. Шипченски проход” 65,
ет. 2, офис 16,
тел./ факс (02) 870 62 57, GSM 0878 198 361,
e-mail: savak.ltd@gmail.com